แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง) องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
ประกาศ กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559 คลิกที่นี่  
ประกาศ กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก คลิกที่นี่
ประกาศ การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก คลิกที่นี่