15-10-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 4
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
12-10-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
19-08-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
20-07-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.เด่นเหล็ก  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
02-07-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
02-07-58 ประกาศสอบสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลิศ  ผมปัน หมู่ที่ 6  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
25-06-58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
17-02-58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางภายในหมู่บ้านสายบ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 2 (แก้ไข)  
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
12-02-58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางภายในหมู่บ้านสายบ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 2  
  (เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)  
24-12-57

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
(เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)

 
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหินตาก หมู่ที่ 4
(เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)
 
  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6
(เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)
 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2
(เอกสารสอบราคาคลิ๊กที่นี่)
 
15-10-57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6  
  ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเด่นเหล็ก-บ้านปากห้วยแค  
  ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านต้นม่วง  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
01-10-57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร  
  เอกสารสอบราคา (คลิ๊ก)  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านเด่นเหล็ก  
  เอกสารสอบราคา (คลิ๊ก)  
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

 
  เอกสารสอบราคา (คลิ๊ก)  
26-08-57 ประกาศเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบุ่งผักข้าว  
19-08-57 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
21-02-56 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 1  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองนาใต้ หมู่ที่ 1  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสายนาแม่พลอย หมู่ที่ 1  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาค้อ หมู่ที่ 2  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประปาภูเขาลำน้ำพาย  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาหินตาก หมู่ที่ 4  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนากุ่ม หมู่ที่5  
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนากกตาล หมู่ที่ 6