รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ
ขัดข้องภายในพื้นที่
ตำบลเด่นเหล็ก
Tel
055-811280
ต่อ
16