กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2561
((คลิก...ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด เทศกาลหอม - กระเทียม ประจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
งานเด็กแห่งชาติ ปีะจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
กีฬาท้องที่ - ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด และเทศกาลหอม-กระเทียม ประจำปี 2560
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
พระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อบต.เด่นเหล็ก เป็นเจ้าภาพ (คลิก...ดูภาพประกอบ)

โครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"
ณ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (คลิก...ดูภาพประกอบ)