ประกาศผลสอบ ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566 (คลิ๊กที่นี่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลงวันที่ 13 มี.ค. 2566 (คลิ๊กที่นี่)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (คลิ๊กที่นี่)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ (คลิ๊กที่นี่)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก
รพ.สต.เด่นเหล็ก และโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จัดกิจกรรมเปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติด (ดูภาพประกอบ)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดูภาพประกอบ)
ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ โควิด-2019 (ดูภาพประกอบ)
อบต.เด่นเหล็กดำเนินการกำจัดเศษสวะ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาด
หมู่ 2 บ้านนาน้ำพาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมรณรงค์หยุดเผาไฟป่า ประจำปี 2563
(ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2562
(ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2561
(ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด เทศกาลหอม - กระเทียม ประจำปี 2561
(ดูภาพประกอบ)