ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กโดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)(ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ (คลิ๊กที่นี่)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดูภาพประกอบ)
ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ โควิด-2019 (ดูภาพประกอบ)
อบต.เด่นเหล็กดำเนินการกำจัดเศษสวะ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาด
หมู่ 2 บ้านนาน้ำพาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมรณรงค์หยุดเผาไฟป่า ประจำปี 2563
(ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2562
(ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2561
(ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด เทศกาลหอม - กระเทียม ประจำปี 2561
(ดูภาพประกอบ)