ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กโดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565)

อบต.เด่นเหล็ก โดย ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายก อบต.เด่นเหล็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ โควิด-2019 (คลิกที่นี่)
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ (คลิกที่นี่)
อบต.เด่นเหล็ก ออกดำเนินการกำจัดเศษสวะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาด
หมู่ที่ 2 บ้านนาน้ำพาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (คลิก...ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมรณรงค์หยุดเผาไฟป่า ประจำปี 2563
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2562
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2561
((คลิก...ดูภาพประกอบ)
งานพญาปาด เทศกาลหอม - กระเทียม ประจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
งานเด็กแห่งชาติ ปีะจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)
กีฬาท้องที่ - ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(คลิก...ดูภาพประกอบ)