ข้อบัญญัติ/รายงานการติดตาม/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เรื่อง

สถานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกที่นี่
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกที่นี่