แผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่  
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่  
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่  
ผลการตรวจสอบรายงานการเงินฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คลิกที่นี่
ผลการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่