การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
รายงานสรุปผลการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่  
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่