สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ ต.ค. 63 - เม.ย. 64) คลิกที่นี่
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (รอบ ต.ค. 62 - เม.ย. 63) คลิกที่นี่
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (รอบ ต.ค. 61 - เม.ย. 62) คลิกที่นี่
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 คลิกที่นี่